4xtoneel - meer info

Tijdens het seizoen 2019-2020 staan volgende voorstellingen geprogrammeerd:

1. Woensdag 9 oktober 2019: Brieven van geliefden (Tine Ruysschaert, Bart Cafmeyer en Arnold Sercu)
2. Woensdag 20 november 2019: Blind geheugen (Gerd de Ley) - Thema: dementie
3. Woensdag 11 maart 2020: Marcus (Frank Cools)
4. Donderdag 14 mei 2020: Ik geef niet op (Muriel Bats) - thema: vluchtelingen

Nadere informatie over deze stukken volgt nog.

In het seizoen 2018 - 2019 kwamen onderstaande stukken aan bod:

’t Gaat niet over bommen, niet over kogels,
niet over kolonels en soldaten,
niet over winnaars en verliezers,
slagvelden en treurmarsen.
’t Gaat over mensen,
eenvoudige zielen
en al die stille tranen
en dat wat ge niet verstaat
als ’t oorlog is.

Er kunnen optelsommen en statistieken gemaakt worden van alle doden en gewonden die gevallen zijn in de Eerste Wereldoorlog.

In de Westhoek meer dan 600.000, over de hele wereld meer dan tien miljoen…

Dit zijn de doden, maar er zijn ook de vaders, moeders, broers, zussen,… die met al dat verdriet moesten leven.

De voorstelling is een poging om al deze mensen te herdenken. Aan de hand van verhalen, getuigenissen uit dagboeken, verhalen van grootouders proberen Tine Ruysschaert, Bart Cafmeyer en  Arnold Sercu een beeld te schetsen van hoe de oorlog werkelijk iedereen ontwrichtte.

 

 

 

De vroegste verhalen van onze cultuur komen uit het Oosten. Uit het Midden-Oosten. Maar wie kent ze nog? Het Oude Testament vertelt over de ongelooflijke reis van een volk dat door de geschiedenis trok en haar wet en waarheid toeschreef aan God. “Op God vertrouwen we”, al 5000 jaar geleden.

In deze voorstelling vertelt Frank Degruyter de spannendste verhalen uit dat Ongelooflijke Testament: verhalen over tsunami’s en over een Ark waarin mensen en dieren overleefden. Verhalen over grote droogte en over een volk dat door de zee kon wandelen. Verhalen over slangen en verboden appels en over torens die tot de hemel komen.

Mozes, Noah, Adam en Eva en vele anderen passeren de revue. Sterke verhalen verteld met de nodige humor. “Al is het met die God niet altijd om mee te lachen ….”

Frank Degruyter is acteur en verteller. De teksten die hij gebruikt zijn nooit vrijblijvend en worden gekleurd met fijnzinnige humor die net zo goed doet glim- als grimlachen. Hij maakt theater met een hart voor taal

 

 

 

 

Het verkeer is een soort jungle waarin wij als een naïeve Mowgli rondwandelen, met misplaatst vertrouwen, een vals veilig gevoel.

Een verkeersongeval overkomt je in een fractie van een seconde. Dat lot trof ook Rudy Claeys in 2003. Ondanks een tetraplegie, zit Rudy op de planken als acteur in ‘Fractie van een seconde’, een energieke theatervoorstelling waarin jonge mensen direct aangesproken worden over ‘wat er in het verkeer allemaal fout kan gaan’! Zijn mede- en tegenspeler is Stef Vanlee, die met ruim 18 jaar ervaring op de spoeddienst en bij de MUG, het thema langs de andere hoek kent. Stef vertelt over zijn interventies als verpleger bij de MUG, soms spectaculair maar ook aangrijpend.

Vanuit hun ervaringen gaan ze, creatief en met veel humor, de argeloosheid van de jongeren in het vaak waanzinnige verkeer te lijf. Doordenkers, zonder het vingertje omhoog, maken jongeren bewust door statistieken een gevoel te geven. ‘Fractie van een seconde’ is een totaalverhaal (muziek & lied, humor, videoclips, emoties, … nabespreking) gericht op de derde graad secundair. De doelgroep die straks actief in het verkeer komt als nieuwe chauffeur. De jongeren die hoger risicogedrag vertonen én in de groep verkeersslachtoffers te hoog scoren, als kwetsbare voetganger, fietser, bromfietser, automobilist of passagier…

http://fractievaneenseconde.be/index.html

 

Het personage, dat lijdt aan het Gilles de la Tourettesyndroom, zoekt via zwarte humor en zelfspot een manier om contact te krijgen met het publiek om zich van zijn eigen frustraties te ontdoen. Hij doet dit aan de hand van verscheidene anekdotes, ervaringen en herinneringen uit zijn leven, en van reacties uit de buitenwereld en de medische wereld.

Een diepgaand stuk met de nodige actie, afwisseling, humor en misschien ook een traantje… Daarnaast wordt er ook veel informatie geven over de aandoening, speciaal voor allen die er mee te maken krijgen: ouders, grootouders, vrienden, leerkrachten, opvoeders, ... en willen de acteurs ook voor de theaterliefhebbers goed, rakend, plezant, … theater brengen.

 

"Tourette" van Dirk Biddeloo in een bewerking van Martin van Maris en Dominique Tack. Het is een productie van Theater Maretak.
Het stuk wordt gebracht met de medewerking van Sabam en vzw Opendoek.

Meer info over deze aandoening kan je vinden op de website van de Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette.