Het verkeer is een soort jungle waarin wij als een naïeve Mowgli rondwandelen, met misplaatst vertrouwen, een vals veilig gevoel.

Een verkeersongeval overkomt je in een fractie van een seconde. Dat lot trof ook Rudy Claeys in 2003. Ondanks een tetraplegie, zit Rudy op de planken als acteur in ‘Fractie van een seconde’, een energieke theatervoorstelling waarin jonge mensen direct aangesproken worden over ‘wat er in het verkeer allemaal fout kan gaan’! Zijn mede- en tegenspeler is Stef Vanlee, die met ruim 18 jaar ervaring op de spoeddienst en bij de MUG, het thema langs de andere hoek kent. Stef vertelt over zijn interventies als verpleger bij de MUG, soms spectaculair maar ook aangrijpend.

Vanuit hun ervaringen gaan ze, creatief en met veel humor, de argeloosheid van de jongeren in het vaak waanzinnige verkeer te lijf. Doordenkers, zonder het vingertje omhoog, maken jongeren bewust door statistieken een gevoel te geven. ‘Fractie van een seconde’ is een totaalverhaal (muziek & lied, humor, videoclips, emoties, … nabespreking) gericht op de derde graad secundair. De doelgroep die straks actief in het verkeer komt als nieuwe chauffeur. De jongeren die hoger risicogedrag vertonen én in de groep verkeersslachtoffers te hoog scoren, als kwetsbare voetganger, fietser, bromfietser, automobilist of passagier…

http://fractievaneenseconde.be/index.html

Woensdag 20/03/19 – 20u00
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26/27
9031 Gent

  • VVK: 18 euro
    Kassa: 20 euro
  • VVK – 26j: 10 euro
    Kassa – 26j: 11 euro
  • Abonnement 4x toneel: 60 euro
    Abonnement – 26j 4x toneel: 35 euro